Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-Βουλιαγμένη=5-12

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ κάνοντας σήμερα ίσως την χειρότερη εμφάνιση του έχασε με κάτω τα χέρια από την Βουλιαγμένη και μπήκε σε περιπέτειες..Σε μια χρονιά που άρχισε με όνειρα ομολογουμένως οι εμφανίσεις είναι κάτω του μετρίου...Ελπίζουμε με την βοήθεια του κόσμου αλλά και το πάθος ορισμένων παιχτών να ανατραπεί αυτή η άσχημη εικόνα..

1 σχόλιο:

CresceNet είπε...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.